Firmanız E-Fatura Kapsamına Giriyor mu?
421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği; elektronik defter
Copyright 2017 SMMM Mehmet PEK - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2017 SMMM Mehmet PEK - Tüm Hakları Saklıdır